Opsigelse af lejemål

Opsigelse af lejemål - Jeg/Vi skal hermed opsige min/vores bolig:
Navn;
Adresse
Postnummer. / By
Telefon:
E-mail:
Vi registrerer og anvender mail adressen til bekræftelse på opsigelsen, fremsendelse af synsrapport samt flytteopgørelse.
Fraflytningsdato - hvor boligen er ryddet, fraflyttet og rengjort:
Ny adresse
Adresse:
Postnummer. / By:
Telefonnummer:*
Bank konto: reg. nr.:*
Konto nr,;*
Fremvisning af boligen Vær opmærksom på, at du/I er forpligtet til at fremvise boligen jf. Lov om leje af almene boliger §93 stk. 1.
Dato og underskrift:
Dato og underskrift (ægtefælle/samlever)