Klipning af Hæk og Beplantning

Offentlige veje

Beskaeringskitse

Hvis du lejer og ejer en ejendom, der grænser ud mod en offentlig vej, skal du klippe og beskære din beplantning til skel, så den holdes inde på det private område.

Beskæringen skal foretages såvel foran, som på bagsiden af huset og således at vej/sti kan benyttes i fuld bredde.

Beplantningen skal beskæres af hensyn til trafiksikkerheden, færdslen generelt og vedligeholdelsen af vejarealet.

Et særligt hensyn skylder vi svagtseende, handicappede og fodgængere med barnevogne.

Skitsen herover viser, hvordan hække, træer og buske skal være klippet langs offentlige veje.

Private fællesveje

Beskæringen skal foretages, så veje og stier kan benyttes i fuld bredde.

Bestemmelser

Kommunen kan i henhold til “Lov om offentlige veje” og “Lov om private fællesveje” kræve ovennævnte klipning/beskæring udført.