Boligens indeklima

Som boliglejer er du selv ansvarlig for indeklimaet i din bolig og der er heldigvis meget, du selv kan gøre for at skabe et godt indeklima. Mange af de faktorer, som påvirker dit indeklima negativt, kan nemlig minimeres eller helt undgås.

Boligselskabet har 491 lejemål

Som er bygget i flere perioder og derfor også består af mange forskellige byggematerialer, men for alle lejemål gælder det at sikre en god sund og behagelig bolig og at hver enkelt lejer er opmærksom på følgende regler:

Luft ud

Luft ud med gennemtræk dagligt. Udluftning reducerer tilstedeværelsen af fugt,
støv og kemiske partikler i indeklimaet, og sikrer frisk luft til dig og din familie.
I badeværelser, hvor der ikke er vinduer der kan åbnes, kan det være påkrævet, at der er et ventilationssystem, der kan sikre tilstrækkelig luftskifte.

Gør rent
Grundig rengøring ugentlig er nødvendig for et godt indeklima, især hvis der er husdyr eller din familie lider af astma eller allergi.
Støvsugning af gulv og møbler, gulvvask og aftørring af vandrette flader er med til at nedsætte støvmængden og antallet allergi gener i boligen.
Det er også vigtigt, at du lufter ud under rengøringen, så støv der hvirvles op, bliver ledt ud af boligen.

Begræns fugten

Vores daglige aktiviteter i hjemmet afgiver fugt til indeklimaet. Når du laver mad skal du huske at lægge låg på gryderne og tænde for emhætten. Undgå også at hænge tøj til tørring indendørs.
En familie på fire tilfører hver dag luften i huset meget fugt. Fugten stammer bl.a. fra vores udåndingsluft, brusebade, madlavning og andre almindelige aktiviteter.
Hvis du ikke sørger for at fugten kommer ud af huset, vil den afsætte sig bl.a. på vinduer, ydervægge, gulve og lofter. Fugt kan skabe grobund for dannelse af råd og svamp i træværk, både skjult i konstruktioner og synligt på vægge og lofter.
Skyldes råd og skimmelsvamp manglende udluftning og vedligeholdelse, kan lejer blive ansvarlig for reparation.
I bygninger med dårligt isolerede ydervægge bør der ikke placeres møbler eller skabe helt op ad disse ydervægge, da det kan medføre kondens og skimmelsvamp.

Sæt varme på

Opvarmningen af din bolig (i fyringssæsonen) er også vigtig for at skabe et behageligt og godt indeklima. Normalt bør temperaturen ligge mellem 20-22 grader. Opvarmning og ventilation af din bolig er med til at nedsætte risikoen for fugtskader i boligen.
Når vi sover, afgiver vi meget fugt til soveværelset, så hvis du ønsker at sove køligt om natten, er det vigtigt, at soveværelset varmes op om dagen. Det er vigtigt at holde en minimumstemperatur på 18 grader i alle boligens rum, så fugtskader undgås.

Begræns kemikalierne

Dit indeklima bliver påvirket af de produkter og byggevarer, som du selv tager med ind i boligen. Nye møbler, elektronisk udstyr, maling og træplader afgasser kemikalier til indeluften, som samler sig i støvet, og derved forringes dit indeklima. Derfor er det vigtigt med god udluftning af boligen.
Det er særligt vigtigt, at du ikke anvender produkter indendørs, der kun er beregnet til udendørs brug.
Hvis du ønsker at begrænse mængden af kemikalier i hjemmet mest muligt, kan du gå efter produkter, der er mærket fx. med Dansk Indeklima Mærkning, Svanen eller Eu`s miljøblomst.

Boligselskabet Viborg Amt.

December 2013.